Silesia City Center – najciekawsze nieruchomości komercyjne tylko na Śląsku

Górny Śląsk to pod względem inwestycyjnym całkiem niezły gracz. Posiada w swoim obwodzie wiele działek inwestycyjnych usytuowanych na granicach miast tworzących znakomicie prosperującą metropolię. Całkiem nieźle funkcjonujący rynek nieruchomości komercyjnych, spowodował że to właśnie tu dziesięć lat temu powstało jedno z pięciu największych centrów handlowo-usługowo-rozrywkowych w Polsce.

Silesia City Center zwana przez większość mieszkańców po prostu Silesią, położona jest niedaleko granicy z Chorzowem, tuż przy jednej z najbardziej obleganych tras łączących Gliwice z Katowicami (Drogowa Trasa Średnicowa). Podobnie jak spora część działek inwestycyjnych w regionie, także i to miejsce usytuowane jest na terenie poindustrialnym. Dokładniej w miejscu byłych budynków nieistniejącej już Kopalni Węgla Kamiennego „Gottwald”. Na terenie podlegającym centrum, do dziś zachowane zostały trzy zabytkowe budynki kopalni oraz jeden szyb.

Część produktów i usług oferowanych przez to centrum handlowe, należy do zespołu tak zwanych lokalizacji inner cit, skupiającej w jednym miejscu kilka ośrodków dystrybucyjnych oferujących swe usługi lokalnym społecznościom. SCC to jednak nie tylko oferta dla miejscowych klientów. Sklepy i punkty usługowe oferują też sporo produktów z segmentu premium i super premium. Ta znakomicie usytuowana galeria handlowa, to jednak nie tylko punkty sklepowe, ale także kawiarnie, restauracje, i sale kinowe dbające o odpowiedni poziom nasycenia wydarzeniami z pogranicza kultury i rozrywki. W swoich progach centrum posiada także mnóstwo powierzchni zaliczanych, podobnie jak sama galeria, do nieruchomości tak zwanych komercyjnych. Łącznie SCC w samej części handlowo-usługowej zajmuje powierzchnię 86 000 m2.

O niezłej pozycji Górnego Śląska na rynku nieruchomości komercyjnych i działek inwestycyjnych świadczyć może też inny fakt. Górny Śląsk bowiem to wielokrotny laureat i zwycięzca raportu „Atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski”. Ostatnie wyróżnienie w tej kategorii województwo otrzymało całkiem niedawno, bo pod koniec 2014 roku. Twórca raportu, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, w analizie sytuacji rynku brał pod uwagę kilka składowych. Tu atrakcyjność inwestycyjna określana jest mianem nie samej pozycji na rynku nieruchomości komercyjnych, a raczej jako zdolność skłonienia inwestora do dokonywania na danym terenie inwestycji. Brano więc pod uwagę takie elementy jak: chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju, stan infrastruktury społecznej i gospodarczej, dostępność transportową, poziom bezpieczeństwa tak zwanego powszechnego, wielkość i jakość dostępnych zasobów pracy oraz sam poziom rozwoju gospodarczego.

Do głównych atutów Śląska zaliczono między innymi wysoki wskaźnik osób pracujących i poszukujących aktywnie pracy, spore zaangażowanie w rozwój kulturalny, gastronomiczny i hotelowy, bardzo dobrze rozwinięte szkolnictwo wyższe, ciekawie tworzone rynki zbytu i dobrą infrastrukturę gospodarczą. W raporcie został doceniony nie tylko podregion katowicki, ale także bielski, częstochowski i rybnicki.

Atrakcyjne nieruchomości komercyjne w swoim portfolio posiada firma GTB Metropolis