Agregaty malarskie wysokociśnieniowe

agregaty malarskie ciśnienioweWiększość agregatów malarskich, które obecnie możemy spotkać w ofercie sklepów ze sprzętem budowlanym i wykończeniowym, to agregaty malarskie typu airless czyli malujące bez użycia powietrza. Inaczej agregaty te nazywane są hydrodynamicznymi, a uzyskiwane ciśnienie wynosi powyżej 50 bar.

Dla porównania, w przypadku tradycyjnego rozpylania z użyciem powietrza, jego ciśnienie wynosi około 3 do 6 bar. Dlaczego korzystne jest zastosowanie takich agregatów? Przede wszystkim ta technika zwiększa komfort pracy, dzięki ograniczeniu pylenia farby oraz efektywniej ją wykorzystuje i umożliwia bardziej równomierne rozpylenie, dlatego nadaje się również do farb gęstych.

Innym usprawnieniem, spotykanych w agregatach malarskich, jest podgrzewacz farby, co również zmniejsza pylenie podczas malowania oraz pozwala na stosowanie bardziej skoncentrowanej farby, dzięki czemu malowana powierzchnia szybciej uzyskuje właściwą grubość. Dzięki zastosowaniu technologii airless oraz systemom podgrzewania farby, mniejsze jest także zużycie rozpuszczalników.